Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS BT Minh Quang

Xã Minh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
0972428403
C2Minhquang1ch.tuyenquang@moet.edu.vn