Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 04 : 307
Năm 2020 : 3.977
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học – hướng đi đúng của đổi mới giáo dục

“Trên nguyên tắc đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông, các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo các phương pháp dạy học tích cực" là một trong tư tưởng xuyên suốt của việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học. Việc đổi mới này đang nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng từ các trường phổ thông và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận sau một thời gian thực hiện.

Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Học sinh được chú trọng đánh giá năng lực vận dụng kiến thức và năng lực thực hành.

Đối tượng trực tiếp thụ hưởng và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học chính là các thầy cô giáo. Trao đổi với chúng tôi, nhiều thầy cô đều chung ý kiến cho rằng: Đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, tạo điều kiện thúc đẩy giáo viên áp dụng các phương pháp dạy học tích cực: chú trọng đánh giá năng lực vận dụng kiến thức và năng lực thực hành của học sinh; coi trọng đánh giá trong quá trình dạy học vì sự tiến bộ của học sinh thông qua các sản phẩm học tập mà học sinh hoàn thành trong các hoạt động học, bao gồm sản phẩm học tập hoàn thành trên lớp và ở nhà.

Bên cạnh đó, việc đổi mới phương thức đánh giá giáo viên để tạo điều kiện cho giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, loại bỏ khái niệm "cháy giáo án" trong việc đánh giá giờ dạy của giáo viên. Phương pháp này còn giúp thực hiện tiêu chí đánh giá, rút kinh nghiệm giờ dạy thông qua phân tích hoạt động học của học sinh phù hợp với các phương pháp dạy học tích cực.

Cơ chế quản lý chuyên môn được đổi mới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện có hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực. Hiểu được mỗi giáo viên cần phải chuẩn bị công phu và cần có nhiều thời gian dạy học, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn mỗi giáo viên có thể dạy theo phương pháp dạy học tích cực từ 1 đến 2 bài học/chủ đề trong năm học. Nhiều giáo viên dạy các bài học/chủ đề khác nhau, qua nhiều năm thì số bài học/chủ đề được dạy theo phương pháp dạy học tích cực sẽ tăng lên.

Lãnh đạo các sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, các sở GD&ĐT đã chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục áp dụng các phương pháp dạy học và kiểm tra dạy học tích cực phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương.

Nhiều Sở bước đầu đã có những đổi mới trong công tác quản lý chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và nhà trường chủ động sắp xếp lại nội dung dạy học phù hợp với các phương pháp dạy học tích cực. Nội dung này đang nhận được sự đồng thuận của các thầy cô giáo. Các thầy cô cho biết, việc chủ động vận dụng các tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm bài học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (công văn 5555/BGDĐT-GDTrH) làm tiêu chí đánh giá giờ dạy của giáo viên trong kì thi giáo viên giỏi là một trong những việc làm thiết thực và hiệu quả.

Được biết, hiện nay phương pháp dạy học tích cực được đưa vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáodục tiểu học, giáo dục trung học hằng năm để các địa phương chỉ đạo triển khai thành hoạt động dạy học thường xuyên trong các nhà trường.

Chuẩn bị kỹ lưỡng về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Để thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học này, được biết ngay từ thời gian đầu triển khai, Bộ GD&ĐT đã tổ chức một số đợt tập huấn cốt cán dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia nước ngoài, hình thành được một đội ngũ giảng viên nòng cốt triển khai biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn giáo viên của Bộ. Ngay sau đó, Bộ đã triển khai các đợt tập huấn giáo viên cốt cán cấp trung ương để đáp ứng được yêu cầu tập huấn mở rộng tại địa phương, đồng thời áp dụng được phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học ở trường phổ thông.

Tại các trường sư phạm, lãnh đạo các trường đã đưa phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy, nhiều giáo sinh đã được tiếp cận với phương pháp dạy học tích cực sau khi tốt nghiệp và sẵn sàng áp dụng được phương pháp này trong các trường phổ thông.

Các Sở GD&ĐT đã chú trọng tổ chức tập huấn mở r